Lejekontrakt - www.skovens-forsamlingshus.dk

Lejers navn    …………………………………………….

Adresse          …………………………………………….

Postnr             …………………………………………….

Tlf.nr.              …………………………………………….

Forsamlingshuset udlejes til følgende arrangement: ………………………………………………………………..

 Huset er udlejet fra ………dag den…………kl.………….til…………dag den…………kl.……….

 Forventet antal deltagere……………………… dog max. 150 personer.

 Samlet pris for leje af huset…………………………… kr. inkl. depositum

 Depositum i alt……………………… kr. indbetales senest 8. dage efter lejekontrakt er underskrevet på konto I Arbejdernes landsbank, Frederikssund, Reg.nr. 5365 konto-nr. 0000 241 919

 Ved afbestilling mindre end 4. uger før lejedatoen, må depositum regnes for tabt og udlejer forbeholder sig ret til at udleje lokalerne til anden side.

 Lejen ……………… kr. indbetales senest 4. uger før arrangementets afholdelse på ovennævnte bankkonto i Arbejdernes Landsbank.

 Ved for sen indbetaling kan reservation ikke påregnes.

Oprydning og rengøring skal være foretaget inden lejemålets udløb. Ved mangelfuld oprydning og rengøring eller ved beskadiget service eller køkkengrej, vil udgiften i den forbindelse blive modregnet i depositummet.

 Lejer forpligter sig til at være personligt til stede ved hele arrangementet og ved aflevering af det lejede.

 Hvis de udlejede lokaler benyttes til andet eller af andre end den person lejeaftalen er indgået med, forbeholder udlejer sig ret til omgående at hæve lejeaftalen og lejer/bruger er pligtig til at forlade forsamlingshuset omgående.

 Lejer bekræfter at være indforstået med ovenstående og har fået udleveret reglementet for brug af Skovens Forsamlingshus med sin underskrift af denne lejeaftale.

 

 ……………………………….                                                                     ………………………………………

Lejer                                                                                             Udlejer

Skovens Forsamlingshus, Bautahøjvej 2 C, 3630 Jægerspris, mobil 81 72 78 32