Lejekontrakt - www.skovens-forsamlingshus.dk

Lejers navn………………………………….Adresse………………………………………………

Postnr………………….Tlf……………………. 

Forsamlingshuset udlejet til brug for………………………………………………………………..

 Huset er udlejet fra ……….dag den…………kl………….til…………dag den…………kl……….

 Forventet antal deltagere…………………………..dog max 150 personer

 Samlet pris for leje af huset……………………………kr. incl. depositum

 Depositum i alt………………………kr. indbetales senest 8. dage efter lejekontrakt er underskrevet på konto I Arbejdernes landsbank, Frederikssund, Reg nr. 5365 konto 0241919

 Ved afbestilling senere end 4. uger før lejedatoen, må depositum regnes for tabt og udlejer forbeholder sig ret til at udleje lokalerne til anden side.

 Restbeløb ………………kr. indbetales senest 4. uger før arrangementets afholdelse på ovennævnte bankkonto i Arbejdernes Landsbank.

 Af hensyn til reservationen bedes denne skrivelse returneret til bestyreren i underskreven stand inden 1. uge.

 Ved for sen indbetaling kan reservation ikke påregnes.

 Oprydning og rengøring skal være foretaget inden lejemålets udløb.

 Lejer forpligter sig til at være personligt til stede ved hele arrangementet og ved aflevering af det lejede.

 Hvis de udlejede lokaler benyttes til andet eller af andre end den person lejeaftalen er indgået med, forbeholder udlejer sig ret til omgående at hæve lejeaftalen og lejer/bruger er pligtig til at forlade forsamlingshuset omgående.

 Lejer bekræfter at være indforstået med ovenstående og har fået udleveret relementet for brug af Skovens Forsamlingshus med sin underskrift af denne lejeaftale.

 ……………………………….                                   ………………………………………

Lejer                                                                                             Udlejer

Skovens Forsamlingshus, Bautahøjvej 2 C, 3630 Jægerspris, Tlf. 47530089, mobil – 21421112 - 27850965