Lejekontrakt - www.skovens-forsamlingshus.dk

Lejers navn………………………………….Adresse………………………………………………

Postnr………………….Tlf……………………. 

Forsamlingshuset udlejet til brug for………………………………………………………………..

 Huset er udlejet fra ……….dag den…………kl………….til…………dag den…………kl……….

 Forventet antal deltagere…………………………..dog max 150 personer

 Samlet pris for leje af huset……………………………kr. incl. depositum

 Depositum i alt………………………kr. indbetales senest 8. dage efter lejekontrakt er underskrevet på konto I Arbejdernes landsbank, Frederikssund, Reg nr. 5365 konto 0241919

 Ved afbestilling senere end 4. uger før lejedatoen, må depositum regnes for tabt og udlejer forbeholder sig ret til at udleje lokalerne til anden side.

 Restbeløb ………………kr. indbetales senest 4. uger før arrangementets afholdelse på ovennævnte bankkonto i Arbejdernes Landsbank.

 Af hensyn til reservationen bedes denne skrivelse returneret til bestyreren i underskreven stand inden 1. uge.

 Ved for sen indbetaling kan reservation ikke påregnes.

 Oprydning og rengøring skal være foretaget inden lejemålets udløb.

 Lejer forpligter sig til at være personligt til stede ved hele arrangementet og ved aflevering af det lejede.

 Hvis de udlejede lokaler benyttes til andet eller af andre end den person lejeaftalen er indgået med, forbeholder udlejer sig ret til omgående at hæve lejeaftalen og lejer/bruger er pligtig til at forlade forsamlingshuset omgående.

 Lejer bekræfter at være indforstået med ovenstående og har fået udleveret relementet for brug af Skovens Forsamlingshus med sin underskrift af denne lejeaftale.

 ……………………………….                                   ………………………………………

Lejer                                                                                             Udlejer

Skovens Forsamlingshus, Bautahøjvej 2 C, 3630 Jægerspris, Tlf. 47530089, mobil – 21421112 - 27850965

 

 

 

 

 


Tjekliste

Tjekliste når Skovens Forsamlingshus forlades

Køkken
   -  
Opvaskemaskine filter renset og maskine tørret af
   -  Komfurer ovne tømt og rengjort sammen med kogeblussene
   -  Kaffemaskine pose tømt, kande skyllet, maskinen tørret af
   -  Køleskab slukket, hylder, bund og grønsagsskuffer rengjort. Køle/frysekabs- dørene efterlades åbne
     -  Fryser tømt, tørret af og slukket 
     -  Bordplader samt køkkenvask - rengjorte
     -  Gulvet fejes og vaskes
     -  Køkkengrej stillet korrekt på plads
     -  Service talt op ifølge tjekliste, 
     -  Skraldespand tømt og poserne lagt i beholdere i gården

Skænkestue og anretterrum
   -  
Borde og stole stillet på plads med stole på bordene
   -  Service stillet på rette plads, mangler der noget?
   -  Knuste glas og service lægges i kassen bag baren
   -  Flaget lægges bag baren
   -  Skraldespand ved baren tømmes
   -  Bar og flaskekøler tømt og tørret af

Salen og verandaen

 •     Borde og stole sat som ved modtagelsen af lokalet,  med stolene omvendt på bordene.

 • Gulvet ryddet, fejet og tørres over.


       Toiletter og gang
       -  Skraldeposer og hygiejneposer tømt
       - Toiletkummer og håndvaske tørret af   
       - Gulve fejes og tørres over.

  Udendørs
        -  Skrald o.lign. samlet op og lagt i klare affaldssække
        -  Askekummen evt. tømt i rygeskuret
        -  Flaget taget ned


  Vinduer og døre lukket og nøglen afleveret.