Bestyrerparret for Skovens Forsamlingshus

Tommy Larsen og hustru Bettina Skjødt Rasmussen, forestår udlejning af forsamlingshuset 
 

For leje af forsamlingshuset kontaktes bestyrer -

Tommy Larsen - Bettina S. Rasmussen på: 

 

telefon: 47 53 00 89.  -  Bedst efter kl.18.00.

Mobiltelefon 21 42 11 12 - 27 85 09 65

mail: tommylarsen22@gmail.com